1400-11-25

قرنطینه امیکرون چند روز است؟

امیکرون،سویه جدید کرونا ویروس، با قدرت سرایت فوق العاده زیاد در ماه گذشته بسیاری از مریم دنیا و به خصوص ایران را درگیر کرده است گزارش […]
1400-09-15

پرستار کیست

در گذشته به هر فردی که از بیماری به هر وضعیت مراقبت می کرد پرستار گفته می شد در حال حاضر به فارغ التحصیلان دانشگاهی و […]
1400-08-17
فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

در حقیقت فیزیوتراپی یکی از حقایق اصلی توانبخشی به شمار می آید که زیر مجموعه ی از توانبخشی و rehabilitation است. اهداف مهم از معالجه فیزیوتراپی […]
1400-07-24

پرستاری از بیماران افسرده

پرستاری از بیماران افسرده پرستاری از بیماران افسرده: پرستار با بیمار افسرده در موقعیتهای مختلف مراقبت بهداشتی روبرو می شود . به عنوان نمونه روانپرستار در […]