1400-11-25

قرنطینه امیکرون چند روز است؟

امیکرون،سویه جدید کرونا ویروس، با قدرت سرایت فوق العاده زیاد در ماه گذشته بسیاری از مریم دنیا و به خصوص ایران را درگیر کرده است گزارش […]
1400-09-15

پرستار کیست

در گذشته به هر فردی که از بیماری به هر وضعیت مراقبت می کرد پرستار گفته می شد در حال حاضر به فارغ التحصیلان دانشگاهی و […]
1400-08-17
فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

در حقیقت فیزیوتراپی یکی از حقایق اصلی توانبخشی به شمار می آید که زیر مجموعه ی از توانبخشی و rehabilitation است. اهداف مهم از معالجه فیزیوتراپی […]
1400-07-24

پرستاری از بیماران افسرده

پرستاری از بیماران افسرده پرستاری از بیماران افسرده: پرستار با بیمار افسرده در موقعیتهای مختلف مراقبت بهداشتی روبرو می شود . به عنوان نمونه روانپرستار در […]

در گذشته به هر فردی که از بیماری به هر وضعیت مراقبت می کرد پرستار گفته می شد

در حال حاضر به فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش دیده در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری تخصصی در این زمینه پرستار گفته می شود. پرستار یک علم است که با هنر آمیخته شده است و پارادایم های پرستاری و نظریه و تئوری های مخصوص به خود را دارد

فلسفه های آن بر مبنای علوم تجربی و منحصر به فرد است و نظریه پردازان این رشته تعاریف ویژه خود را برای پرستاری، مراقبت، انسان ، سلامتی، محیط و بیمار دارند
در ایران پرستاری به عنوان یک رشته دانشگاهی قابل تحصیل است که با شرکت در آزمون سراسری و قبولی در دانشگاه می توان به آن دست یافت