قدرت سرایت اومیکرون چقدر است؟

با توجه به بررسی های اولیه و تحقیقات حدس زده می شود که قدرت انتقال امیکرون حدود پنج برابر سایر سویه های کرونا ویروس می باشد

این ویروس داراری جهش های متعدد می باشد که اثر واکسن و آنتی بادی قبلی در بدن نیز به آن کم می باشد و به راحتی از سیستم ایمنی افراد فرار میکند.