¶جهت انجام چه خدماتی با موسسه تماس بگیریم؟
–جهت انجام کلیه خدمات پزشکی و پرستاری که توسط تیم درمانی تصمیم به انجام گرفته شده است
¶موسسه سلامت اندیشان مشاوره خدمات پزشکی و پرستاری هم میدهد؟
–بله، جهت گرفتن مشاوره رایگان در رابطه با شرایط بیمار خود با موسسه تماس بگیرید
¶پزشکان و پرستاران موسسه دارای مدرکدمعتبر و بیمه کار هستند؟
–بله، تمامی تیم موسسه سلامت اندیشان دارای مدرک معتبر از وزارت بهداشت و دارای بیمه مسولیت شغلی میباشند.
¶تفسیر آزمایش و سونو و سی تی توسط موسسه انجام میشود؟
–بله، جهت دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان با شماره های موسسه تماس بگیرید