جدیدترین چهره اُمیکرون (اومیکرون)

🦠رونمایی از چهره واقعی #اومیکرون#امیکرون/ این سویه می‌تواند افراد را در فاصله زمانی کوتاه‌مدت حتی در یک ماه دوباره گرفتار کرونا کند

🔹به گزارش کارشناس سلامت اندیشان اومیکرون-اُمیکرون-با نشانه‌های سرماخوردگی ساده، شایع شد. اما تجربه بیماران و تأکید متخصصان حاکی از آن است که کرونای اومیکرون به اندازه سویه‌های قبلی می‌تواند منجر به التهابات ریوی شود و این مسئله در واکسن نزده‌ها حادتر است.

🔹جدیدترین مطالعات نشان می‌دهد که این سویه با ویژگی عبور از سیستم ایمنی می‌تواند افراد را در فاصله زمانی کوتاه‌مدت حتی یک ماه دوباره گرفتار کرونا کند.

🔹ربیعی افزود؛ تفاوت اُمیکرون -اومیکرون- با سویه قبلی کرونا در این است که بیشترین درگیری را در قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی به‌وجود می‌آورد. به همین دلیل نشانه‌هایی که ایجاد می‌کند به‌صورت سرفه‌های مزاحم، سردرد و آبریزش زیاد بینی، درد بدنی است.

♻️رحیم ربیعی