اُمیکرون (اومیکرون) کشنده تر یا خفیف تر؟

برخلاف تصور جهانی مبنی بر خفیف بودن سویه اُمیکرون، اکنون بر اساس مستندات علمی اعلام شده است که بستری و مرگ ناشی از اُمیکرون در برخی کشورها، حتی بیش از سویه دلتا گزارش شده است.

به گزارش رحیم ربیعی، بر خلاف تصور اولیه برخی کارشناسان که مرگ ناشی از اُمیکرون را ناچیز می‌پنداشتند و این سویه را کم خطر میپنداشتند، موج اُمیکرون در آمریکا عدد مرگ روزانه را به ۳۸۹۵ رساند. در صورتیکه بیشترین مرگ ثبت شده آمریکا در شیوع دلتا ۳۴۱۸ نفر بود.

بر اساس برآوردها، قله مرگ ناشی از اُمیکرون در آمریکا بلندتر از دلتا بوده و در حال افزایش است.

همچنین قله بستری اُمیکرون در آمریکا ۱.۵ برابر بستری دلتا برآورد شده است

همچنین قله مرگ روزانه اُمیکرون در دانمارک و ایتالیا ۸ برابر بلندتر از دلتا است.

در عین حال قله بستری اُمیکرون در دانمارک ۶.۵ برابر دلتا و در حال افزایش بوده و در ایتالیا نیز ۴.۵ برابر دلتا و در حال افزایش است./رحیم ربیعی